Wil jij ook skeeleren in de winter? Geef je dan nu op voor de indoor-skeelertraining voor de jeugd en volwassenen. Meer informatie.

Algemene ledenvergadering van 't Grieze Veen

Op dinsdag 31 oktober a.s. houdt IJs- en Skeelervereniging ‘t Grieze Veen haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Plaats:  Kantine van Korfbalvereniging Spirit, Overhorsterweg 10 te Voorthuizen. (kaart van de locatie) 
Aanvang:  19:30 uur ontvangst met koffie en daarna de Algemene Ledenvergadering. 

Wij nodigen jullie van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering.

De agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 1 november 2016
 4. Financieel verslag 2016-2017 en begroting 2017-2018
 5. Bevindingen kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Vaststelling contributie 2017-2018
 7. Bestuursverkiezing/rooster van aftreden. Aftredend en niet herkiesbaar is Steven Hengeveld. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar vervanging. Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen zich tot 5 dagen voor de vergadering schriftelijk of langs elektronische weg bij het bestuur melden (secretaris@griezeveen.nl).
 8. Terugblik op het afgelopen skeelerseizoen en bespreking komend seizoen.
 9. Terugblik op het afgelopen schaatsseizoen en bespreking komend seizoen.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Alle stukken voor de ALV staan vanaf 17-okt-17 op de pagina ALV 2017. Voor deze pagina moet je inloggen.

Na afloop praten we nog even gezellig onder het genot van een drankje. Dus kom allen en meld je aan via een mailtje aan de secretaris. Dan weten we hoeveel koffie en thee we moeten zetten.

Tot ziens op dinsdag 31 oktober a.s. in de kantine van Korfbalvereniging Spirit, Overhorsterweg 10 te Voorthuizen). Om 19:30 uur staat de koffie/thee klaar.

Met vriendelijke groet,

 

IJs- en skeelervereniging 't Grieze Veen
Annemarie v/ Munt
secretaris

 

Lokatie van de vergadering


Ogenblik a.u.b. ...