Wil jij ook skeeleren in de winter? Geef je dan nu op voor de indoor-skeelertraining voor de jeugd en volwassenen. Meer informatie.

Contributies & tarieven

Contributies en tarieven per 1 oktober 2022

De contributies worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De tarieven van trainingen en andere activiteiten zijn gebaseerd op de kosten daarvan.

Jeugd- of juniorleden

Juniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende boekjaar 17 jaar of jonger zijn.

 Jaarcontributie €  17,50
 Skeelertraining 2023 €  60,00
 Indoor skeelertraining 2022-2023 €  40,00
 Schaatstraining 2022-2023  Op aanvraag

Volwassen- of seniorleden

Seniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende boekjaar 18 jaar of ouder zijn.

 Jaarcontributie €  26,00 
 Skeelertraining 2023 €  75,00
 Indoor skeelertraining 2022-2023 €  40,00
 Schaatstraining 2022-2023 Op aanvraag

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email en dient uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar (1 oktober) te geschieden. Stuur dus voor 1 september een email naar  om je lidmaatschap tijdig op te zeggen.


Ogenblik a.u.b. ...