Wil jij ook skeeleren in de winter? Geef je dan nu op voor de indoor-skeelertraining voor de jeugd en volwassenen. Meer informatie.

Contributies & tarieven

Contributies en tarieven per 1 maart 2018

De contributies worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. De tarieven van trainingen en andere activiteiten zijn gebaseerd op de kosten daarvan.

Jeugd- of juniorleden

Juniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende boekjaar 17 jaar of jonger zijn.

 Inschrijfkosten nieuwe leden (éénmalig)
 Jaarcontributie €  13,50
 Skeelertraining 2019 €  60,00
 Indoor skeelertraining 2019-2020 €  40,00

Volwassen- of seniorleden

Seniorleden zijn leden die op 31 december van het lopende boekjaar 18 jaar of ouder zijn.

 Inschrijfkosten nieuwe leden (éénmalig)
 Jaarcontributie €  21,50
 Skeelertraining 2019 €  75,00
 Indoor skeelertraining 2019-2020 €  40,00
 Schaatstraining 2019-2020 Nog niet bekend.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email en dient uiterlijk vier weken voor het einde van het boekjaar (1 oktober) te geschieden. Stuur dus voor 1 september een email naar  om je lidmaatschap tijdig op te zeggen.


Ogenblik a.u.b. ...